Jatkuva parantaminen toimintatavaksi

Toiminnan laadun ja tuottavuuden jatkuva parantaminen juurrutetaan vaiheittain yrityksen toimintatavaksi.

Henkilöstö osallistuu omaan työhönsä kohdistuvien parannusten suunnitteluun. Jokainen on oman työnsä laatupäällikkö.

Reitti nykytilasta tavoitteeseen suunnitellaan aina yksilöllisesti, yrityksenne tilanteen ja mahdollisuuksien mukaisesti.

Jatkuvan parantamisen systematisointi luo yritykseenne uutta palvelukulttuuria, joka yllättää asiakkaanne positiivisesti. Ja parantaa toiminnan tuottavuutta ja kannattavuutta.

Kasvuko tiimityo 1000px

PARANNAMME

• Tuottavuutta ja tulosta
• Prosessien toimivuutta ja tehokkuutta
• Palvelujen virheettömyyttä ja vetovoimaisuutta
• Materiaalien ja tietojen hallintaa
• Lisämyyntimahdollisuuksia

LISÄÄMME

• Ennakointia, osallistamista ja systemaattisuutta
• Henkilöstön itseohjautuvuutta
• Onnistumisen iloa
• Kestäviä parannuksia

VAHVISTAMME

• Asiakaslähtöisyyttä
• Asiakasyhteistyössä muodostuvaa arvoa
• Yrityksenne asiakkuuksien lujuutta
• Kumppanuuksia

EHKÄISEMME

 • Johtamisen ongelmia
• Asiakasmenetyksiä
• Epätietoisuutta, hämmennystä ja pettymyksiä
• Sähläystä ja sähläyskustannuksia

VÄHENNÄMME

• Laatuvirheitä ja virhekustannuksia
• Ylimääräistä kiirettä, sählinkiä ja häiriökuormitusta
• Odottelua ja työn keskeytyksiä
• Materiaalien, työvälineiden ja tiedon etsimistä
• Syyllisten etsimistä

Kasvuko