Osallistaminen,
yhdessä tekeminen,
systemaattisuus

Ohjaan ja tuen tuottavuuden kehitystyötä siten, että yrityksen henkilöstö saa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa valmiudet oman työn parantamiseen ja helpottamiseen. Yhdessä tekemisen ilmapiiri luodaan onnistuneiden kokemusten kautta.

Etenemme nykytilasta kohti tavoitetilaa askel kerrallaan, perusteellisesti, systemaattisesti.

Kiireen vähentämistä ei voi harjoitella silloin, kun on hiljaista

Uudet käytännöt on harjoiteltava todellisissa olosuhteissa.
Tuottavuuden parantaminen sopeutuu kiireiseen työrytmiin. Hyödynnämme etäohjausta, verkkopalavereita ja tiimityömenetelmiä, jotka eivät edellytä perinteisiä aikaa vieviä kehityspalavereita.

”Rauhallinen, selkeä, tietää mistä puhuu”

Olen toiminut laadun, tuottavuuden ja markkinoinnin kehittäjänä yli 20 vuoden aikana sadoissa yrityksissä. Kokemukseni kattaa markkinoinnin, laadun ja tuottavuuden kehitystyötä teollisuuden, kaupan ja palvelujen toimialoilla.

Palveluni tukeutuvat palvelumarkkinoinnin ja -kehityksen uusimpiin menetelmiin sekä Lean-toimintamalliin.

Kasvuko Petri Heiskanen syva 1000px
Kasvuko