Tavoitteeksi 10-30 % parannus tuottavuuteen. Näkyy suoraan tuloksessa.

Kestävät parannukset tuottavuuteen toteutetaan päivittäisen työn sisällä, myös kiireen keskellä.

Hyödynnämme osallistavia, sitouttavia parannusmenetelmiä. Emme tarvitse liikaa aikaa vieviä kehityspalavereita.

Kasvuko putkipihdit 2500px
Kasvuko sahkokytkimet 2500px

Palvelut

KASVUKO on erikoistunut palvelujen sisällön, laadun ja tuottavuuden kehittämiseen.

Palvelut yritysjohdolle, esimiehille ja palveluhenkilöstölle:

– Hukan ja sählinkien systemaattinen ehkäiseminen ja vähentäminen
– Uusien palveluratkaisujen kehittäminen ja konseptointi
– Lisämyynnin tehostaminen
– Kumppanuuksien vahvistaminen
– Jatkuvan parantamisen juurruttaminen toimintatavaksi

Vähemmän hukkaa ja sählinkiä – parempaa tuottavuutta ja tulosta

Hukan ja sählinkien poistaminen parantaa tuottavuutta useimmissa yrityksissä 10-30 %.

Palveluketjut ja -prosessit toimivat sujuvammin ja tehokkaammin. Työ ja johtaminen helpottuvat.

Asiakaskokemus ja -yhteistyö vahvistuvat. Markkinointi ja myynti tehostuvat. Saat samalla vaivalla enemmän kauppoja.

Riskittömin reitti parempaan tulokseen

Konkreettiset vaikutukset alkavat näkyä kehitystyön varhaisessa vaiheessa kustannussäästöinä ja ylimääräisen kiireen vähenemisenä.

Tavoitteena on saavuttaa 1-2 vuoden kuluessa taso, jolla investointi kehitystyöhön maksaa itsensä takaisin 10-30 -kertaisena.

Uudet palveluratkaisut ja lisäarvotekijät

Vastaako yrityksenne palvelu asiakkaan vaatimuksiin ja odotuksiin? Onko palvelun sisällössä hyödyntämättömiä kehitysmahdollisuuksia? Useimmissa yrityksissä on. Ne pitää vain löytää ja hyödyntää.

Palveluja uudistamalla parannetaan asiakaskokemusta ja vahvistetaan arvonmuodostusta. Uudet palvelut luodaan tavoitteellisen, johdonmukaisen kehitysprosessin avulla.

Lisämyyntimahdollisuudet jäävät hyödyntämättä?

Yleensä asiakkuuksissa piilee hyödyntämättömiä lisämyyntimahdollisuuksia. Jokainen henkilöstössä on myös markkinointiroolissa. Lisämyynti on tuottavuuden parantamisen osatekijä.

Kumppanuuksien toimivuus edellyttää yhteiskehittämistä

Palvelujen kehittäminen ja tuotanto perustuvat yhä useammin kumppanuuksiin. Yhteistoiminnassa esiintyy usein häiriöitä.

Yhteiskehittämistä hyödyntäen kyetään kumppanuuksien toimivuus varmistamaan ja nostamaan uudelle tasolle.

Kasvuko